Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE: UTW

Praca w Patron Polska

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 06:00 | komentarze wyłączone
tagi: PRACA

Mieszkańcu – pomocy!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-21 15:12 | komentarze wyłączone

Wskaż miejsce, w którym kutnowski magistrat powinien posadzić drzewo.
Uda się to dzięki realizacji projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Drzewa dla Kutna i Zielony Kościuszków). Zrób zdjęcie tego miejsca z nazwą ulicy i wyślij je MMS na nr 668-696-531 albo napisz na adres promocja@um.kutno.pl

dalsza część newsa - rozwiń

Kradzież auta i kieszonkowcy, czyli "dzień złodzieja" po kutnowsku

autor: bn | 2017-03-25 20:03 | 4 komentarze

Twardy orzech do zgryzienia mają kutnowscy mundurowi. Funkcjonariuszy czeka wyjaśnienie kradzieży, do  których doszło dziś na terenie Kutna. Tuż przed południem przy ul. Grunwaldzkiej skradzione zostało osobowe bwm. Wartość auta szacuje się na 30 tys. zł. Na ul. Narutowicza przypomnieli o sobie z kolei kieszonkowy, których łupem padł portfel. Obecnie policja pracuje nad zidentyfikowaniem sprawców kradzieży. 

Tragedia na torach, nie żyje starsza kobieta

autor: bn/fot. archiwum, poglądowe | 2017-03-25 19:46 | 17 komentarzy

Tragicznie dla starszej kobiety zakończyło się przejście przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu. 70-latka poniosła śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło po godz. 15. w miejscowości Kaszewy (gmina Krośniewice). 70-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona przez pociąg towarowy relacjji Poznań - Kutno. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności wyjaśniające.

Rosa lepsza od kutnowskich Lwów

autor: tz/fot.bn | 2017-03-25 18:53 | 16 komentarzy

Kolejną ligową porażkę zapisali na swoim koncie koszykarze Polfarmexu. Tym razem podopieczni Krzysztofa Szablowskiego musieli uznać wyższość Rosy Radom, przegrywając 65-76. Najskuteczniejszym strzelcem Farmaceutów został zdobywca szesnastu oczek, Jacek Jarecki. Trzy punkty mniej zapisał na swoim koncie Sebastian Kowalczyk.

dalsza część newsa - rozwiń

Pasjonatki UTW w Dworku Modrzewiowym

autor: jej | 2017-03-24 20:15 | 0 komentarzy

Dzisiejszy wieczór w Dworku Modrzewiowym należał do dwóch niezwykle żywiołowych kobiet z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które jak się okazało, miały wiele ze sobą wspólnego - obie Danuty, obie 50+ i obie przybyły do Kutna z powodów osobistych wiele lat temu.

dalsza część newsa - rozwiń

Rozstrzygnięto konkurs ornitologiczny "Ptaki gatunków ginących"

autor: ag | 2017-03-24 15:40 | 0 komentarzy

Rozstrzygnieto konkurs ornitologiczny "Ptaki gatunków ginących" ogłoszony w ramach realizacji VIII edycji projektu Ligi Ochrony Przyrody "pozwólmy ptakom mieszkać obok nas". Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem - wyłoniono 66 laureatów z 17 przedszkoli i szkół miasta Kutna i powiatu kutnowskiego. 

dalsza część newsa - rozwiń

Czy kutnowski szpital znajdzie się w sieci?

autor: ag | 2017-03-24 14:02 | 3 komentarze

Sejm uchwalił dziś nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. Minister Radziwiłł przed głosowaniem zapewniał, że ta zmiana ustabilizuje sytuację polskiej służby zdrowia, a przez to zabezpieczy interesy pacjentów. Sieć ma podzielić szpitale na powiatowe, ponadpowiatowe oraz wojewódzkie, a także ze względu na specjalizacje. Placówki, które spełnią kryteria i dołączą do sieci będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ.

dalsza część newsa - rozwiń

Ogłoszenie

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 14:02 | komentarze wyłączone

Warsztaty motywacyjne

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 13:51 | komentarze wyłączone

Pionier zasadzi kolejne drzewa i krzewy

autor: am/nadesłane | 2017-03-24 12:18 | 17 komentarzy

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier zagospodarowuje tereny wokół inwestycji parkingowych, dokonując nowych nasadzeń zieleni zgodnie z wcześniej wykonanymi projektami. 

- W tym roku w okresie wiosennym dokonywane są nasadzenia drzew i krzewów wokół budynków: Wilcza 1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, Podrzeczna 42,46 – Popiełuszki 5 oraz na osiedlu „Tarnowskiego-Rejtana”. Łącznie planuje się nasadzić 177 szt. drzew liściastych i iglastych oraz 160 szt. krzewów - wylicza wiceprezes Pioniera, Krzysztof Matusiak.

Warto przypomnieć, że w 2016 roku wykonano takie nasadzenia  na terenach wokół budynków: Łokietka 4, Chrobrego 18,20-Batorego 19, Tarnowskiego 3, 5, 7, 11, 13a - Skłodowskiej 30, Sosabowskiego 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 6 – Sempołowskiej 3, 5, Grunwaldzkiej 12A, 12B, 12C, Kr. Jadwigi 6, Północnej 59, Zamoyskiego 9. 

dalsza część newsa - rozwiń

E-sportowcy w "grupie śmierci"

autor: am/Marcin Durka | 2017-03-24 12:04 | 2 komentarze

W dniach 17-18 marca w Turku odbywały się Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie. Nie mogło na tych zawodach zabraknąć reprezentacji ZS nr 4, która pierwszy raz próbowała swoich sił w tej właśnie dziedzinie.

Piątka wytypowanych przez trenera Kubę „Kubika” Kubiaka wyruszyła na rozgrywki grupowe 17 marca. Szkołę reprezentowali:  Kacper „Sonex” Stodulski, Mateusz „Matios” Kopański, Dawid „Immposible” Kowalski, Dominik „Boni” Stempniak, Albert „Majestic” Witczak.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: E-SPORT | ZS NR 4

Edukacja statystyczna w Gimnazjum nr 2

autor: am/Gimnazjum nr 2 | 2017-03-24 11:49 | 0 komentarzy

22 marca zakończył się tegoroczny cykl spotkań młodzieży Gimnazjum nr 2 im. Marsz.  J. Piłsudskiego w Kutnie w ramach edukacji statystycznej. Zajęcia w klasach II A-E oraz I D przeprowadziła Anna Luchowska - edukatorka z Urzędu Statystycznego w Łodzi. Podczas prezentacji oraz zajęć warsztatowych uczniowie kształcili umiejętność korzystania ze źródeł statystycznych, uczyli się właściwej interpretacji danych, uświadomili sobie znaczenie badań statystycznych.

Poznając aktualne dane statystyczne, poszerzyli wiedzę o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym w kraju i województwie łódzkim.

Międzynarodowe inwestycje z kantorami internetowymi

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 09:34 | komentarze wyłączone

Co raz większa część polskich przedsiębiorców decyduje się na transakcje międzynarodowe, które są zarówno wysoce opłacalne, ale także ryzykowne. Wynika to z wciąż zmiennego kursu walut. Każda najmniejsza zmiana może spowodować, że nasza inwestycja przestaje być opłacalna. Nawet w przypadku, gdy kurs jest całkiem stabilny, warto kupować obce waluty na najkorzystniejszych warunkach. Jak to zrobić? Na pomoc współczesnym przedsiębiorcom wychodzą elektroniczne kantory.

dalsza część newsa - rozwiń

Wielofunkcyjne boisko w Kasprowiczu otwarte

autor: am/Agnieszka Makuła-Broda | 2017-03-24 09:25 | 3 komentarze

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu boiska można było obejrzeć krótkie pokazy sportowe przygotowane przez społeczność uczniowską. Inauguracji towarzyszyły: międzyklasowy turniej piłki nożnej, gry, zabawy i tańce. Najciekawszym punktem programu był mecz piłki nożnej „Nauczyciele Kasprowicza” kontra „Pracownicy Starostwa Powiatowego”, zakończony  wynikiem 1:2. 

W inauguracji uczestniczyli: władze powiatu kutnowskiego na czele z gospodarzem – Krzysztofem Debichem,  przedstawiciel firmy AdaLight, wykonawcy inwestycji, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Kasprowicza, przewodnicząca Rady Rodziców oraz cała społeczność szkolna.  Nowo otwarte boisko z pewnością przyczyni się do powiększenia niemałej już kolekcji pucharów, medali i tytułów mistrzowskich uczniów Kasprowicza.

dalsza część newsa - rozwiń

W Byszewie zatopili Marzannę

autor: am/Barbara Podolska | 2017-03-24 09:12 | 0 komentarzy

Pierwszy dzień wiosny to czas wyjątkowy i wyczekiwany przez nas z niecierpliwością.  Z dnia na dzień jest coraz cieplej. Przyroda budzi się do życia, ptaki wracają z ciepłych krajów, a pierwsze kwiaty wprawiają nas w zachwyt.

W Byszewie, jak co roku wszystkie przedszkolne dzieci świętowały nadejście wiosny. Podczas zajęć edukacyjnych nasi wychowankowie zostali zapoznani ze zwyczajem topienia Marzanny.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: WIOSNA

Droga w Pomarzanach niczym ser szwajcarski

autor: ow | 2017-03-24 08:00 | 5 komentarzy

Mnóstwo dziur, brak rowów wodnych, zbyt mała szerokość - mieszkańcy Pomarzan (gm. Krośniewice) mogliby wymienić dużo więcej wad, jakie ich zdaniem posiada droga biegnąca wzdłuż wsi. Po latach bezskutecznego oczekiwania na remont szosy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i złożyli petycję do władz gminy. Podpisało się pod nią kilkadziesiąt osób.

Dziurawa droga w Pomarzanach ma swój początek zaraz przy zjeździe z obwodnicy (tuż obok stacji paliw) i ciągnie się przez kilka najbliższych kilometrów. Jej struktura przypomina powierzchnię księżyca - co chwila widać na niej mniejsze lub większe "kratery". Nietrudno się domyślić, że dla zmotoryzowanych to nie lada kłopot.

dalsza część newsa - rozwiń

Co z parkingiem przy Zamkowej?

autor: toza | 2017-03-24 07:00 | 19 komentarzy

Radny Zenon Kurczewski złożył ostatnio kilka interpelacji do prezydenta Kutna, Zbigniewa Burzyńskiego. Wśród nich znalazły się pisma, w których radny apeluje do miejskich władz m.in. o rozbudowę parkingu przy ul. Zamkowej oraz uporządkowanie terenu u zbiegu ulic Narutowicza i Kilińskiego.

dalsza część newsa - rozwiń

Wielkie rozliczanie trwa

autor: ag/TV Kutno | 2017-03-24 07:00 | 0 komentarzy

Już 19 tysięcy kutnian złożyło do Urzędu Skarbowego swoje zeznanie podatkowe za zeszły rok. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył deklaracji to ma czas do końca kwietnia. W tym roku jednak mamy na to dwa dni więcej, bowiem ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, poniedziałek jest również dniem wolnym od pracy, tak więc mamy czas do północy 2 maja.

Jakie zmiany czekają na podatników w tym roku i w jaki sposób można się rozliczyć? O tym wszystkim w materiale wideo.

Acid Drinkers zagra na Rock Fest 2017!

autor: ag/ KKK | 2017-03-23 18:06 | 10 komentarzy

Poznaliśmy kolejną gwiazdę tegorocznego pierwszego festiwalu rockowego organizowanego przez Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury. - Tak jak obiecaliśmy, kolejna gwiazda Festiwalu Rockowego w Kutnie. Tych Panów nie trzeba chyba nikomu przedstawiać:) Oto oni..... ACID DRINKERS! - informują na swoim fanpage'u ogranizatorzy Rock Fest'u. 

dalsza część newsa - rozwiń

DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Bartosz Nowak 504-308-854

Niedziela:Bartosz Nowak 504-308-854

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Godz. 17:30 • • Wybierają się 4 osoby
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybierają się 4 osoby
Brak uczestników

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Wybiera się 1 osoba

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Wybiera się 1 osoba
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-26 10:59
~...........
~XXX pisze:
PIONIER DRZEWA SADZI A IDIOCI DLA PIONIERA PROJEKTUJĄ PARKINGI ZAPRASZAM NA TARNOWSKIEGO 32, GDZIE PARKING ZOSTAŁ ZMNIEJSZONY NIŻ BYŁ I NA 40 LOKATORÓW BEDZIE 20 MIEJSC PARKINGOWYCH-BRAWO
I tak nieźle bo 50%. Staszica 20 ponad 90 rodzin 18 miejsc parkingowych w tym 2 dla inwalidów, i do tego mieszkańcy z sąsiedztwa Braci Śniadeckich bo łatwiej zaparkować pod innym blokiem niż walczyć o dodatkowe parkingi.
Newsy, komentarze
2017-03-26 10:38
~The Natoorat
No, KCI traktuje czytelników jak babcię z ballady "Po co babcię denerwować" ś. p. Wojciecha Młynarskiego.
Newsy, komentarze
2017-03-26 10:30
~The Natoorat
No, ciekawe to... Przez Kaszewy biegnie linia kolejowa Poznań - Kutno... A gmina Krośniewice rozrosła się tak, że objęła Kutno i jego wschodnie peryferia - aż po Kaszewy. Niebywałe, co ten PiS wyprawia ze strukturą administracyjną kraju ! Szanowny Panie Redaktorze - polecam uważnie wsłuchać się w tekst piosenki ś. p. Wojciecha Młynarskiego, pt. "Przyjdzie walec i wyrówna". Bo bierze Pan smalec i czeka na walec...
Newsy, komentarze
2017-03-26 10:04
~Herkules
A od kiedy kaszewy naleza pod gmina Krosniewice :-)
Newsy, komentarze
2017-03-26 09:49
~aaaaaaaaaa
gość co pisał ten artykuł to chyba z Wąchocka jest bo napewno nie z Kutna lub okolic
Newsy, komentarze
2017-03-26 09:18
~a
co za wstyd ci faceci nie maja ambicii zeby wyhgrac choc 5 meczy
Newsy, komentarze
2017-03-26 08:39
~Polak
A CO TAM ROBI TEN CZARNY PASOŻYT SPOŁECZNY , PIJAWKA I POTENCJALNY PEDOFIL??? I PO CO TO CHLAPANIE PIĘKNEGO BOISKA TĄ BRUDNĄ WODĄ - JESZCZE SIĘ DZIECIAKI PO CHORUJĄ ! PRZECIEŻ TO NIE JEST NORMALNE ŻEBY DOROSŁY FACET UBIERAŁ SIĘ W CZARNE SUKIENKI , BIAŁE KORONKI I ŻYŁ NA KOSZT INNYCH. J....B...N...Y PASOŻYT !!!!
REKLAMA GOOGLE
2017-03-26 11:07
Sprzedam zegar ścienny na baterię, cena 10zł.Zegar w bardzo dobrym stanie działający-bateria gratis.
Kontakt:
604-724-739
2017-03-26 11:07
siewnik poznaniak 83r stan dobry 1750zl
Kontakt:
609642747
2017-03-26 11:07
Sprzedam rowerek dzieciecy.Stan jak nowy.Gwarancja do 03.06.2017
wiecej ino pod nr tel 785 116 278
Kontakt:
785116278
2017-03-26 11:07
Sprzedam fontanne do plynnej czekolady CHOCALO 80
WIECEJ INFO POD NR TEL 785 116 278
Kontakt:
785116278
2017-03-26 11:06
Sprzedam fontanne do czekolady plynnej CHOCALO 60
Wiecej info pod nr tel 785 116 278
Kontakt:
785116278
2017-03-26 11:06
Sprzedam nasiona fasoli;Ferrari i Sonesta
Kontakt:
785116278
2017-03-26 11:06
Sprzedam buty damskie skórzane mało noszone (kupione okazały się za małe)rozm.39-słomkowe na pasek-cena 20zł.Stan b.dobry.Kutno. Polecam!!
Kontakt:
604 724 739
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1